Zadzwoń 604 273 783
Akademia Tańca Lublin

Choreoterapia

Choreoterapia nie jest tańcem, nie ma kroków, ani układów tanecznych.
Jej celem natomiast jest dotarcie poprzez ruch do uczuć, które nie
mogą być zwerbalizowane. Dzięki wglądowi w sposób poruszania się
osoby możemy dotrzeć do jej sposobu myślenia i przeżywania emocji.
Poprzez indywidualny  ruch uzyskujemy wglądu w źródło problemu.
Zmiany  zachodzą natomiast wtedy gdy  zaczynamy się w inny sposób
ruszać. Możemy też świadomie pracować  nad swoim ciałem,
doprowadza to do głębszego poznania siebie, lepszej jakości ruchu i
świadomości ciała a także zmiany przeżywania emocji.

Obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje
ruchowe do wybranej muzyki. Jest to możliwość oddziaływania na
psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt z ludźmi. Choreoterapia
prowadzi do lepszego poznania siebie i nawiązania kontaktu ze sobą ,
ze swoim ciałem a także do zwiększonych zasobów energii.

 

Na zajęciach doświadczysz tańca spontanicznego, improwizacji ruchowej, improwizacji w kontakcie, tańców w kręgu, ćwiczeń
relaksacyjnych.

Terapię tańcem i ruchem stosuje się najczęściej w pracy z osobami cierpiącymi na m.in.:

  • uzależnienia
  • ADHD
  • autyzm
  • niepełnosprawność intelektualna
  • a także profilaktycznie, w celu rozwoju osobistego i poprawy
    jakości życia (w tym w pracy z osobami wykluczonymi społecznie i
    zagrożonymi wykluczeniem społecznym).